Greenwood Kemer Resort Greenwood Suites Resort
444 88 07

Kalite Politikası

Greenwood Resorts &Hotels üst yönetimi liderliğinde, kaliteli ürün ve hizmeti elde etmede, İSG, Çevre ve Gıda Güvenliği konularının, ayrılmaz bir bütün olduğu bilinci ile,

  • Çalışan ve tedarikçileri ile “ekip ruhu” içinde çalışmalarını sürdürmek,
  • Etkin eğitimler ile personel yetkinliğini arttırmak,
  • Yatay-dikey iletişim ile sistemin iyileştirilmesine personel katkılarını sağlamak,
  • Ulusal ve uluslararası mevzuat ve idari şartlar ile kendiliğinden tabi olduğumuz şartlar çerçevesinde, yaratabileceğimiz çevre ve iş sağlığı-güvenliği risklerini önlemek için tüm iş süreçlerimizde önleyici yaklaşım ile gereken hassasiyeti göstermek,
  • Misafirlerimizin beklentileri doğrultusunda, hijyen kurallarına uygun ve güvenliği en üst düzeyde sağlanmış, dünya ve geleneksel Türk Mutfağının en seçkin lezzetlerini,eğitimli personelimizle hazırlamak ve sunmak,
  • Sağlanan etkin kalite yönetim sistemi ile misafir beklentilerini en iyi şekilde algılamak ve beklentileri de aşacak hizmet sunmak.