Greenwood Kemer Resort Greenwood Suites Resort
444 88 07

Sürdürülebilirlik Raporu

Sürdürülebilirlik; yaşamak için ihtiyacımız olan her şeyi, doğal dengeyi bozmadan gelecek nesillerin faydala- nabileceği şekilde alabileceğimiz anlamına gelmektedir. Sürdürülebilir kalkınma kavramı; 'gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma' olarak tanımlanmaktadır. Sürdürülebilir Turizm ve Kalkınma konusunda sorumluluklarımızın bilincinde ve kararlıyız. Gelecek nesiller için daha iyi bir dünya bırakmaya çalışıyoruz. Kurumsal vizyonumuz, misyonumuz, değerlerimiz ve politikalarımız bu sorumluluklarımızı yerine getirirken biz yön vermektedir.

RAPOR HAKKINDA

Sürdürülebilir Turizm ve Yeşil Evrim için çalışanların ve işverenlerin aldıkları eğitim ve danışmanlıklar ile birlikte yeşil yakalı çalışanlar ve işverenlere dönüşmesini takiben sürecin tamamlanması ve tesislerimizin sürdürülebilirliği için hizmet süreçlerini, uygulamalarını ve alt yapısını da buna uygun hale getirmektir. Buna bağlı olarak uygulamaya geçirilen teknik hususlar sayesinde; enerji ve su tüketiminde azaltma ve yenilene- bilir enerji kaynaklarına yönelme, atıkların azaltılması ve geri dönüşüm uygulamalarının hayata geçirilmesi, kimyasal kullanımın minimum düzeye indirilmesi ve çevre dostu çözüm yöntemlerinin uygulanması gibi hem ekonomik hem de çevreci anlamda pozitif sonuçlar elde edilmesi hedeflenmekteyiz.

ÇEVRE YÖNETİMİ
 • 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde tüm otellerimiz çevre oteller ile birlikte sahil temizliği yapmaktadır.
 • Otellerimizde çalışan tüm personel ile birlikte düzenli olarak sahil temizliği yapılmaktadır.
 • Her yıl düzenli olarak otellerimizde personellerimize Çevre Mevzuatı ve Atık Yönetimi ile ilgili eğitimler düzenlenmektedir.
 • Greenwood Resorts & Hotels bünyesindeki tüm otellerde canlı atık panosu tedarik edilerek, atık türleri ve doğada kayboluş süreleri canlı pano üzerinde yer almaktadır.
 • Greenwood Resorts & Hotels bünyesindeki tüm otellerimizin iskele veya plajlarında deniz atıkları panosuna yer verilerek atık türleri ve denizde kayboluş süreleri pano üzerinde yer almaktadır.
 • Greenwood Resorts & Hotels bünyesindeki tüm otellerimizde Green Team ekibi oluşturularak Misafir alanlarında Green Team panosu ve bu ekipte yer alan çalışanların sorumlulukları yer almaktadır.
 • 2016 yılında Greenwood Hotels Çevre dergisi oluşturularak Çevre'nin korunması ve Sürdürülebilir Çevre konularında misafirlere bilgi verilmektedir.
 • Ürünlerin satın alması yapılırken satın alma prosedüründe belirtilmiş olan çevre dostu ve sürdürülebilir çevreyi destekleyen tedarikçiler ile işbirliği yapılırken; çevre dostu ürünlerin satın alınmasına önem verilmek- tedir.
DOĞALGAZ ENERJİ TÜKETİMİ
 • Gün ısıların daha verimli kullanılması için eşanjör sistemi kuruldu. Bunun sonuncunda kombilerin akşam saat 18:00 kadar çalışmadığı gözlendi. Bu çalışma sonrasında doğalgaz tüketiminin düşüşü gözlendi.
 • Boiler ve Serpantinlerde oluşan kireçler temizlendi ve temizlik periyodu ve prosedürü oluşturuldu, böyle- likle az da olsa ısı enerjisi tasarrufu sağlandı ve buna bağlı olarak doğalgaz tüketimi düşüşüne destek sağlamaktadır.
 • Güneş panellerinin cam yüzeylerinin temizliği ayda bir yapılırken, temizlik periyodu haftalık periyoda çekilerek enerji transferinin maksimum seviyede tutulması sağlandı.
 • Legionella ile mücadele için haftalık yapılan hatlardaki sıcaklık değerlerinin arttırılması uygulamasında, su güneş enerjisindeki sular ile kullanıldı. Güneş enerjisi performansı %84 çıkartılarak 65°C su elde edilerek yapıldı.
SU YÖNETİMİ
 • Su tasarrufu sağlamak için musluklara su tasarruf aparatı takarak su tüketimimiz azaldığı gözlendi.
 • Oda ve genel alan rezervuarları çift butonlu su tasarrufludur.
 • Otellerimizde su tasarrufu yapılması ve su sızıntılarına hızlı müdahale edilmesi konusunda personellerimize her yıl düzenli olarak eğitimler verilmektedir.
 • Odalar ve genel alanlarda flayer ve sticker yardımı ile misafirlerimizi su tasarrufu yapmaları konusunda yönlendirmekteyiz.
 • Su tüketiminde tasarruf sağlanması için havuz ters yıkama prosedürü oluşturuldu.
 • Pompalarda su kaçaklarını önlemek amacıyla keçeler geliştirildi.
 • Havuz sirkülasyon, denge tankları ve filtrelerdeki su kaçakları giderildi.
 • Havuz işletilmesi sırasında günlük %1 taze su alarak ters yıkama ile su dışarıya atılmaktadır. Yaz aylarında havuz sıcaklığının artmasından dolayı bakteri oluşum riskinin engellenmesi için sık ters yıkama ve su ilavesi yapılarak havuz sıcaklığı düşürülmeye çalışılmıştır. İşletme olarak bu sorunu çözmede havuza buz ilavesi yaparak su sıcaklığının düşüldüğü ve devamında su tüketiminin azaldığı görüldü.
 • Bütçe planlarımızda daha çok su tasarrufu sağlamak adına projelerimiz vardır. Havuz ters yıkama sularının kimyasal arıtımının yapılarak bahçe sulamada kullanılarak geri dönüşümün proje ve maliyet çalışmalarımız devam etmektedir.
 • ASAT tarafından otellerimizden alınan numune analiz sonuçlarının kriterlere uygun çıkması ve yapılan kontrollerin uygunluğu neticesinde Greenwood Resorts and Hotels bünyesindeki tüm otellerimiz Bağlantı Kalite Kontrol ruhsatı almaya hak kazanmıştır.
 • Greenwood Resorts and Hotels bünyesindeki tüm otellerimizin ASAT Su Kullanma Koruma Planı mevcut- tur.
 • Atık su hatlarında yağ oluşumunu engellemek ve deşarj edilen suyun kalitesini düzenlemek amaçlı olarak bakteri uygulaması yapmaktayız. Bu çalışmalar sonrasında atık sulardaki yağ oluşumu engellenmiştir.
ELEKTRİK YÖNETİMİ
 • Elektrik tasarrufu konularında otellerimizde çalışan personellerimize düzenli olarak eğitimler veriyor, odalarda ve genel alanlarda flayer ve sticker yardımı ile otelimizde konaklayan misafirlerimizi elektrik tasarru- fu yapmaları için yönlendirmekteyiz.
 • Greenwood Resorts and Hotels bünyesindeki tüm otellerimizeki aydınlatmaların %90'i ve daha fazlası enerji tasarruflu aydınlatmalar ve led ampüllerden oluşmaktadır.
 • Genel mekanlarda sensörlü aydınlatmalar kullanılmaktadır.
 • Her yıl otelimizde düzenli olarak personellerimize elektrik tasarrufu yapılması konusunda eğitimler verilmektedir.
 • Odalar ve genel alanlarda flayer ve sticker yardımı ile misafirlerimizi elektrik tasarrufu yapılması konusunda yönlendirmekteyiz.
 • Elektrik tüketimimizi azaltmak için doğal havalandırma amaçlı çatıda pencereler bulunmaktadır.
 • Buz makinalarının temizliği 15 günde bir yerine 7 günde bir yapılarak kireçten dolayı enerji tasarrufu sağlandı.
 • Chiller kondens ve kule temizlik prosedürü oluşturularak ısı transferinin maksimum aktarılması sağlanarak enerji tasarrufu sağlanmıştır.
 • Tüm odalarımızda balkon kapıları açıldığı anda klimaları kapatan switch aparatları yer almaktadır.
KİMYASAL YÖNETİMİ
 • Hijyen ve misafir memnuniyeti konularından ödün vermeden kimyasal kullanımını minimum düzeye düşürmek için çalışmalarımız devam etmektedir.
 • Her yıl düzenli olarak personelimize kimyasal kullanımı konusunda düzenli olarak eğitim vermekteyiz.
 • Housekeeping kimyasallarını tedarik ettiğimiz firma ile ortak olarak gramaj çalışması yapmakta ve haftalık tüketim kontrolleri ile kimyasal kullanımını yönetmeye çalışmaktayız.
 • Havuz kimyasalları konusunda tüketimlerimizi azaltma amaçlı olarak 2014 yılından itibaren tedarik firmasıy- la cost uygulamalı anlaşma yaparak 2015 yılında ciddi oranda tasarruf sağladık. 2016 yılı ilk döneminde tasarruf %9 oranında azaldığı tabloda görülse de işletme olarak toplamda %28 oranında azalmıştır.
ATIK YÖNETİMİ
 • Her yıl otellerimizde düzenli olarak Çevre Mevzuatı ve Atık Yönetimi eğitimleri düzenliyoruz.
 • Mutfaklara ve barlara renkli atık ayrışım kovaları tedarik ederek atık çeşidi ile kova ve poşet rengini belirley- erek atığın merkezinde ayrışım yapılmasını sağladık.
 • Cam, kâğıt, plastik ve yiyecek atığının geri dönüşümü için ilgili firmalarla çalışmakta ve takibi yapılmaktadır.
 • Odalarda ve genel alanlarda misafirlerimizi atık ayrışımı yapmaya yönlendiren flayer ve sticker mevcuttur.
 • Otellerimizde ömrünü tamamlamış atık piller için pil kutusu yer almaktadır.
 • Greenwood Resorts and Hotels bünyesindeki tüm otellerimizde mutfak ve restaurantlardan çıkan yiyecek atıklarını ölçmekteyiz. Bu atıklara operasyonel alanda bakılarak kendi içimizde iyileştirmeler yapılmaktadır. Greenwood Resorts and Hotels bünyesindeki tüm otellerimizde yiyecek atığının ölçüldüğünü ve yiyecek israfının önlenmesi gerektiği restaurant girişinde bilgilendirme afişi ile misafirlerimize sunulmaktadır.
 • Ömrünü tamamlamış atık piller için atık pil kutusu ve tüm alanlarda yeterli sayıda ayrışım üniteleri ile misafirlerimizi atık ayrılımı yapmaya yönlendirmekteyiz.
BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI
 • Otellerimizin sahillerine yumurtlayan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Caretta Caretta'lar için yuvalar yapmakta, bilgilendirmeler asarak yumurtaların korumasını sağlamaktayız.
 • Otellerimizde kedi evleri ve renkli kuş yuvaları mevcuttur.
KARBON
 • Otellerimize ürünler tedarik edilirken yerel firmalara öncelik verilmektedir. Böylece tedarikçilerin teslimat araçlarından çıkan CO, salınımlarını minimize ederek çevreye yapılan etkilerin azaltılması hedeflenmektedir.
SOSYAL SORUMLULUK
 • Otellerimizdeki kedilerin mamasının alınması için misafirlerin bağış yapabileceği Cat box mevcuttur. Cat box' misafirler tarafından yapılan para yardımı ile kedilerimize mama alınmaktadır.
 • Otellerimizde mavi kapak projesine destek verilmektedir.